Selecteer een pagina

Projecten

Camping het Horstmannsbos in Gasselte (02-2022)

Voor Camping het Horstmannsbos is door Adviesbureau de Waal in samenwerking met Remon Wellness een recreatievijver aangelegd met duizenden inheemse waterplanten. De recreatievijver bestaat uit 3 onderdelen: een speelvijver, een plons- en zwemvijver en visvijver.

Voor de zuivering van de natuurvijver is gebruik gemaakt van een helofytenfilter. Waarbij het grootste gedeelte van het water zal worden gezuiverd door de planten. In de visvijver zal ook een gedeelte schoongehouden worden door inheemse mosselen en moerasslakken.

Hierbij zijn de volgende hoofdzakelijk inheemse waterplanten aangebracht:
-Beekpunge
-Bonte dwergkalmoes
-Bonte kalmoes
-Dotterbloem
-Gele lis
-Gele waterkers
-Iris louisiana Black gamecock
-Iris pseudacorus Holdens child
-Kalmoes
-Kleine watereppe
-Mattenbies
-Moerasandoorn
-Moerasgladiool
-Moerasvergeetmenietje
-Moeraswederik
-Snoekkruid
-Thalia dealbata
-Wateraardbei
-Waterdrieblad
-Watermunt
-Zegge
-Zwanenbloem

-Wilde gagel (hoe gaaf is dat?!)

-Krabbenscheer
-Grof hoornblad
-Rood hoornblad

-Stijve waterranonkel
-Lidsteng
-Glanzend fonteinkruid
-Drijvend fonteinkruid
-Waterpest

Mollusken:
-Platte zwanenmossel
-Schildersmossel
-Bolle stroommossel
-Gewone vijvermossel

-Spitse moerasslak
-Stompe moerasslak

Bij de soortkeuze is rekening gehouden met het volgende:
-Voornamelijk inheemse waterplanten.
-Wintergroene soorten (zoals Watermunt, Beekpunge, Kleine watereppe etc.)
-Jaarrond bloeiende planten (die het grootste deel van het jaar beschikken over stuifmeel en nectar voor diverse insecten, zoals vlinders)
-Begroeide delen in de visvijver die een schuilplaats vormen voor vissen en hun broed.
-Waterspiegel brekende vegetatie voor het uitsluipen van bijvoorbeeld libellenlarven.

We zijn nog bezig met een passend inheems vissenbestand, maar al bij al nu al een goede impuls voor de biodiversiteit!

Oeverbescherming in de Groote Wielen te Rosmalen (12-2021)

Aan de Deltalaan in Rosmalen is door Adviesbureau de Waal, langs de oevers van de Groote wielenplas onderhoudt gepleegd aan de versleten oeverbescherming bestaande uit wilgentakken en -tenen in bundels (dit heet wiepen). Hierbij zijn de wiepen hersteld en is er oevervegetatie aangebracht in en tussen deze wiepen. Deze vegetatie is beschermd met Procrates om vraat tegen te gaan in de kwetsbaarste groeiperiode. Deze Procrates zijn gemaakt van biologisch afbreekbaar materiaal en zullen binnen 5 jaar vanzelf volledig verdwijnen en zijn niet schadelijk voor de omgeving.

De diverse soorten aangebrachte oevervegetatie nemen op termijn de taak over van de wiepen. Deze planten zullen op de wiepen kraggen vormen waardoor de onderhoudsinterval van de wiepen komt te vervallen. Tegen de tijd dat de wilgentenen volledig zijn vergaan, zijn er door de vegetatie al robuuste en bio-diverse kraggen gevormd die de functie van de wiepen overnemen, namelijk het breken van de golven. Dit is belangrijk om te voorkomen dat de oever verder afkalft. Het voorkomen van deze afkalving maakt het mogelijk dat er geen harde oeverbeschoeiing nodig is. Dieren kunnen dan het water in en uit (fauna uittreedplaats) waardoor er meer dieren deze oevervegetatie kunnen bewonen. Er zijn al beversporen gespot!

Daarnaast is de oever ook versterkt met diverse goed wortelende planten. Deze planten consolideren de oever waarmee de kans op afkalving verder wordt gereduceerd.

Wat dieper in het water zijn enkele houten kistjes (circulair) aangebracht met Pijlkruid, Gele plomp en Watergentiaan. Deze kistjes zijn biologisch afbreekbaar en zullen uiteindelijk volledig vergaan. Hierdoor ontstaat er een natuurlijk ogend geheel.

Tevens bieden alle planten een goede schuilplaats voor diverse watergebonden zoogdieren zoals waterspitsmuis, watervleermuis, otter, bever etc. Ook amfibieën, watervogels en vissen hebben hier baat bij. Omdat er meerdere bloeiende soorten aangebracht zijn die het grootste deel van het jaar beschikken over stuifmeel en nectar zullen diverse insecten, zoals vlinders en bijen hier ook van profiteren.

Dit is gedaan in opdracht van Dutch Water Tech voor Gemeente Den Bosch.

In het project zijn de volgende soorten aangebracht.
De Wiepen zijn beplant met:
-Gele lis
-Kalmoes
-Waterdrieblad
-Grote egelskop
-Zegge
-Mattenbies

De oever en het moerasdeel tussen de wiepen is beplant met de volgende soorten:
-Zegge
-Gele lis
-Kalmoes
-Groot moerasscherm
-Zwanenbloem
-Grote lisdodde
-Kleine lisdodde
-Moeraswederik
-Waterdrieblad
-Grote egelskop
-Mattenbies
-Kattenstaart
-Dotterbloem
-Moerasspirea
-Moerasvergeet-me-nietje

Wat dieper in het water zijn de volgende soorten aangebracht:
– Pijlkruid (2 kratten)
– Gele Plomp (6 kratten)
– Watergentiaan (3 kratten)

Al bij al een goede impuls voor de biodiversiteit!

Drijvend groen in Portugaal, Rhoon, Barendrecht en Ridderkerk (07-2021)

In samenwerking met Dutch Water Tech is er door Adviesbureau De Waal op 7 locaties in Portugaal, Rhoon, Barendrecht en Ridderkerk drijvend groen aangelegd.

Het drijvend groen is gemaakt van biologisch afbreekbaar materiaal, waaronder Europees bamboo, Procrates, kokosvezel en jutte. In de kokosvezel zijn de waterplanten aangebracht. Daaroverheen zit jutte ter bescherming van de planten. Doordat het drijvend groen van biologisch afbreekbaar materiaal is gemaakt zal er met de tijd een natuurlijk ogende kragge met waterplanten ontstaan.

Op de locaties is het drijvend groen zo aangebracht dat het tevens een fauna uittreed plaats creëert. Het drijvend groen loopt namelijk vanaf de oever geleidelijk schuin omlaag in het water. Daarnaast bevorderen de planten op het drijvend groen de waterkwaliteit, ze nemen afvalstoffen en nutriënten op. Ook trekt het drijvend groen insecten en larven aan en biedt het een goede schuilmogelijkheid voor onder andere vissen en andere waterfauna.

ook zijn er naast het drijvend groen palen aangebracht. Hiertussen worden nog takkenbossen gerealiseerd waar ook waterplanten op zullen worden aangebracht.

Op het drijvend groen zijn de volgende soorten aangebracht:
-Waterdrieblad
-Dotterbloem
-Kattenstaart
-Gele lis
-Kleine lisdodde
-Grote egelskop

Al bij al een goede impuls voor de biodiversiteit!

Het grootste drijvende zonnepark van de wereld (op China na) (04-2021)

Door Adviesbureau De Waal is in samenwerking met Dutch Watertech voor GroenLeven drijvend groen aangebracht in de Uivermeertjes bij het grootste drijvende zonnepark van de wereld (op China na) om de biodiversiteit te vergroten.

Het drijvend zonnepark is 17 hectare groot en bevindt zich in een zand/grindgat. De planten zijn aangebracht in drijvende compartimenten rondom het zonnepark en vormen een groene barrière rondom de zonnepanelen.

De volgende soorten zijn aangebracht rondom het drijvend zonnepark in drijvende compartimenten:
-Mattenbies
-Gele lis
-Kalmoes
-Kattestaart
-Watermunt
-Groot hoefblad
-Grote waterweegbree
-Lisdodde
-Zegge

Al met al een goede impuls voor de biodiversiteit!